Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1122TCT/TS về việc xác định giá thu lệ phí trước bạ đối với đất đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1122TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1122TCT/TS
V/v: giá tính LPTB đối với đất đấu giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 538/CT-THDT này 29/3/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về xác định giá thu lệ phí trước bạ đối với đất đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: “Giá tính lệ phí trước bạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ”; đối với trường hợp tài sản mua theo phương thức đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu thầu, trúng đấu giá áp dụng tại thời điểm đấu thầu, đấu giá.

Do đó, ông Trần Văn Tàu mua đất theo giá đấu giá từ năm 2002 và kê khai lệ phí trước bạ năm 2002 thì tính lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá; Trường hợp đến năm 2005 mới làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ về nguyên tắc là tính theo giá đã trúng đấu giá, nhưng giá đấu giá năm 2002 mà thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm năm 2005 thì tính lệ phí trước bạ theo giá đất do UBND tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1122TCT/TS về việc xác định giá thu lệ phí trước bạ đối với đất đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108