Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1120TCT/DNK về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tàu biển định hạn dùng vào vận tải quốc tế và các dịch vụ cung cấp dịch vụ cho tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1120TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1120TCT/DNK
V/v: Thuế GTGT đối với cho thuê tàu biển dùng vào vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Long Xuân Việt
(11A Hoàng Diệt, phường 12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 019/LXV05 ngày 21/2/2005 của Công ty TNHH Long Xuân Việt hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tàu biển định hạn dùng vào vận tải quốc tế và các dịch vụ cung cấp dịch vụ cho tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 23 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Điểm 1 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ;

Trường hợp Công ty Long Xuân Việt cho Công ty liên doanh vận tải biển Đông Long (Công ty Đông Long) thuê định hạn tàu biển Tân Long (tàu này được Công ty Long Xuân Việt thuê mua tài chính), theo hợp đồng thuê thì Công ty Long Xuân Việt phải chịu các chi phí như chi phí nước ngọt sinh hoạt, sửa chữa, vật tư, bảo dưỡng, bảo trì, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì:

Nếu Công ty Đông Long sử dụng tàu Tân Long vào hoạt động vận tải quốc tế thì Công ty Đông Long với tư cách là đơn vị sử dụng trực tiếp tàu phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên để được cơ quan thuế xác nhận tàu biển Tân Long là phương tiện vận tải quốc tế. Trường hợp này hoạt động cho thuê định hạn tàu của Công ty Long Xuân Việt được xác định là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tương tự, các hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tàu Tân Long thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi mua hàng hóa, dịch vụ cho tàu Tân Long, Công ty Long Xuân Việt phải giao Bản đăng ký tàu Tân Long là phương tiện vận tải quốc tế có xác nhận của cơ quan thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu của Công ty Đông Long) cho cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho tàu Tàu Long phải lập hóa đơn ghi rõ tên tàu Tân Long, số hiệu, số, ngày Bản đăng ký phương tiện vận tải quốc tế; trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Long Xuân Việt được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1120TCT/DNK về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tàu biển định hạn dùng vào vận tải quốc tế và các dịch vụ cung cấp dịch vụ cho tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.719
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52