Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1120 TCT/TVQT ngày 16/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chỉ định nhà in hoá đơn tự in

Số hiệu: 1120TCT/TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1120 TCT/TVQT
V/v Chỉ định nhà in hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tàu
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn 01/CVNX ngày 05/1/2004 của Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tầu về việc đề nghị cam kết tổ chức in hoá đơn; công văn số 121/CT-AC ngày 09/1/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đăng ký đơn vị nhận in hoá đơn tự in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý để Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tầu được in các loại hoá đơn của các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo mẫu đã được cơ quan Thuế chấp nhận bằng văn bản. Khi nhận in phải có hợp đồng in, ghi rõ số lượng của số hoá đơn, quyển số, từ số..... đến số....... ký hiệu năm phát hành. Hoá đơn đặt in phải có ký hiệu chống làm giả, lưu giữ các bản in mẫu, phục vụ cho việc đối chiếu xác minh, kiểm tra hoá đơn khi cần thiết. Khi in xong phải thực hiện thanh huỷ các bản in, các sản phẩm in thừa, in hỏng, in thử, lập biên bản lưu giữ trước khi thanh lý hợp đồng in có sự chứng kiến của đơn vị đặt in hoá đơn.

Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tàu và đơn vị đặt in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu hoá đơn không in đúng mẫu được duyệt, in thừa, in trùng số, trùng quyển, trùng ký hiệu hoá đơn...

2/ Khi thực hiện in hoá đơn tự in cho các doanh nghiệp, Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tầu phải thực hiện đầy đủ theo quy định của Chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

3/ Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức in hoá đơn của Xí nghiệp in tổng hợp Vũng Tàu và các đơn vị đặt in theo quy định hiện hành./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1120 TCT/TVQT ngày 16/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chỉ định nhà in hoá đơn tự in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41