Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11197/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11197/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11197/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao Thông vận tải;
(80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN)
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
(172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 6060/BGTVT-QLDN ngày 25/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 1968/HQHN-TXNK ngày 16/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội và công văn số 1307/CNT-TCKT ngày 05/6/2013 của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi tại ngân hàng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế, Khoản 26 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục TCDN, Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11197/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250