Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1109/UB về việc thu thuế hàng hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1109/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 12/04/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1109/UB
V/v thu thuế hàng hóa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 1986

 

Theo đề nghị của Sở Tài chánh, UBND Thành phố đã kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng bãi bỏ việc thu thuế hàng hóa. Trong khi chờ Hội đồng Bộ trưởng quyết định, UBND Thành phố yêu cầu Chi cục thuế CTN thành phố và quận huyện tiếp tục việc thu thuế hàng hóa, đối với các cơ sở sản xuất những mặt hàng chịu thuế hàng hóa tự sản tự tiêu.

Thực hiện việc thu thuế hàng hóa, cần chú ý đến những vấn đề sau đây:

1. Chỉ thu thuế hàng hóa vào các cơ sở sản xuất. Không thu vào hàng hóa đang bày bán hoặc đang lưu thông.

2. Sản xuất hàng hóa bán ra thị trường tự do thì thu thuế hàng hóa căn cứ giá kinh doanh thương nghiệp. Nếu tự sản xuất và bán sản phẩm cho Thương nghiệp quốc doanh, Thương nghiệp hợp tác xã, các xí nghiệp, quốc doanh, công tư hợp doanh thì thu thuế hàng hóa căn cứ vào giá thành sản phẩm.

Tất cả hợp đồng của các cơ sở sản xuất cá thể, tập thể với các đơn vị kinh tế Nhà nước dưới hình thức giao nguyên liệu – nhận thành phẩm hoặc bán nguyên liệu – mua thành phẩm đều không thu thuế hàng hóa.

3. Không thu thuế hàng hóa vào xí nghiệp hợp doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh chia lãi, xí nghiệp đời sống, trừ trường hợp các cơ sở này bán sản phẩm ra thị trường tự do (giá tính thuế hàng hóa căn cứ vào giá thành sản phẩm).

4. Sở Tài chánh và Chi cục thuế công thương nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện văn bản này thay thế văn bản số 2323/UB và 3820/UB của UBND thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1109/UB về việc thu thuế hàng hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.507
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66