Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1107TCT/PCCS về việc giấy báo có khi thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1107TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1107TCT/PCCS
V/v: Giấy báo có khi thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 279/CT-TTHT ngày 11/01/2005 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc giấy báo có khi thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Tiết d.3, Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 5, phần A, Mục II Quy chế về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 308/QĐ-NH2 ngày 16/09/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chứng minh hàng hóa đã thực xuất khẩu và việc thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử, trên giấy báo có phải đóng dấu của ngân hàng, có chữ ký tay bằng bút mực của nhân viên quản lý tài khoản của doanh nghiệp và kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán) thì giấy báo có đó được coi là chứng từ hợp lệ trong bộ hồ sơ để thực hiện khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1107TCT/PCCS về việc giấy báo có khi thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255