Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1105/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc hạch toán số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nhập tờ khai quyết toán thuế

Số hiệu: 1105/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1105/TCT-TNCN
V/v: Nhập tờ khai QT thuế thu nhập cá nhân năm 2005.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hà Tây 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 342 CT/TH&XLDL ngày 10/3/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tây, phản ánh vướng mắc trong việc hạch toán số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nhập tờ khai quyết toán thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập cá nhân của người lao động (Mẫu số 11/TNTX) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã có quy định chi tiết các chỉ tiêu về thu nhập về thuế của người Việt Nam và người nước ngoài. Căn cứ vào Bảng quyết toán chi tiết (mẫu số 11/TNTX) cơ quan thuế sẽ xác định được chi tiết phần thuế của người Việt Nam và của người nước ngoài để phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán thuế. Hiện nay Tổng cục Thuế đang trình Bộ sửa hệ thống mẫu, biểu về thuế thu nhập cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thuận tiện cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1105/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc hạch toán số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nhập tờ khai quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200