Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1104/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc xin ý kiến về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số hiệu: 1104/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1104/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 272/CT-TTr2 ngày 13/2/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa v/v xin ý kiến về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1.2c Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật thuế GTGT quy định: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa có hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT nhưng không hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số bán ra của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ trong kỳ. Hàng tháng cơ sở kinh doanh tạm tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % phát sinh của tháng kê khai, khi quyết toán năm Điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) thực tế của doanh số bán năm quyết toán.

- Theo quy định tại Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT được tính vào chi phí.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp năm 2004 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu mua tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm, thuê nhà trả trước 3 năm có hóa đơn GTGT, sử dụng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, không hạch toán được riêng, thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ trong năm 2004 theo tỷ lệ (%) giữa doanh số bán ra của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2004 so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra năm 2004, đồng thời số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí lớn, liên quan nhiều năm thì đơn vị có thể lựa chọn hạch toán toàn bộ vào chi phí trong năm hoặc phân bổ dần vào chi phí để phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1104/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc xin ý kiến về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213