Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1102/BXD-QLN về việc giảm tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1102/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1102/BXD-QLN
V/v giảm tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3544/VPCP-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về đề nghị giảm tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên (CB-CNV) Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại công văn số 1346/UBND-CNXD ngày 19 tháng 5 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai hiện hành thì chỉ những dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê và thuê mua, những dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp mới được miễn thu tiền sử dụng đất; những dự án đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ, chia lô không thuộc diện được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

2. Tuy nhiên, theo trình bày của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1346/UBND-CNXD ngày 19 tháng 5 năm 2008, nếu thực hiện thu 100% tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở CB-CNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì giá thành một căn nhà hoàn thiện khá cao (khoảng 750 triệu đồng) so với thu nhập và khả năng chi trả của CB-CNV dẫn đến nhà đầu tư dự án sẽ rất khó khăn trong việc thu hồi vốn. Để thu hút nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho CB-CNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất ổn định cuộc sống, an tâm công tác; có thể xem xét cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở cho CB-CNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo quy định tại Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. Thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất do UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định cụ thể, nhưng CB-CNV mua nhà phải nộp hết tiền sử dụng đất trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu nhà và sử dụng đất cho người khác.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quản Ngãi;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- BQL dự án NMLD Dung Quất;
- Lưu VT; Cục QLN và TTBĐS (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1102/BXD-QLN về việc giảm tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78