Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1091 TCT/PCCS ngày 14/04/2004 của Tổng cục thuế về việc tự phát hành mẫu biên lai thu lệ phí Hải quan

Số hiệu: 1091TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 14/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1091 TCT/PCCS
V/v tự phát hành mẫu biên lai thu lệ phí Hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:  Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1198/TCHQ-KHTC ngày 19/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc tự phát hành mẫu biên lai thu lệ phí Hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế thì: Bộ Tài chính thống nhất ban hành các loại ấn chỉ thuế, Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn, in ấn, cấp phát, bán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế trong phạm vi cả nước. Biên lai thu lệ phí Hải quan là loại ấn chỉ thuế mà Tổng cục Thuế in cấp cho ngành Hải quan.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan thiết kế mẫu biên lai theo đúng mẫu quy định để phù hợp với chương trình tự in mẫu biên lai thu lệ phí Hải quan từ máy vi tính. Tổng cục Thuế sẽ đặt in mẫu biên lai (loại giấy vi tính liên tục, sử dụng cho máy vi tính) theo đúng yêu cầu của Tổng cục Hải quan đặt in. Việc in, cấp phát, sử dụng biên lai theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Hải quan được biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1091 TCT/PCCS ngày 14/04/2004 của Tổng cục thuế về việc tự phát hành mẫu biên lai thu lệ phí Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209