Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1073/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 12/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1073/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1073 TCT/NV5 NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 986/CT-ĐTNN ngày 05/02/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Công ty liên doanh (CTLD) Phú Mỹ Hưng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại mục II, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính, thì đối với lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khi chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (hoặc giữ lại lợi nhuận thu được ở ngoài Việt Nam hoặc thanh toán cho Công ty mẹ, chi tiêu cho Văn phòng công ty mẹ tại Việt Nam) CTLD Phú Mỹ Hưng phải kê khai và nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận được quy định tại giấy phép đầu tư.

Trường hợp Công ty đầu tư vào nhiều dự án khác nhau có mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận của từng dự án khác nhau thì Công ty phải thực hiện việc hạch toán, quyết toán thuế hàng năm riêng cho từng dự án. Khi chuyển lợi nhuận thu được từ dự án nào ra nước ngoài thì áp dụng thuế suất thuế chuyển lợi nhuận quy định tại giấy phép của dự án đó.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn và thực hiện việc quyết toán thuế hàng năm và năm 2001 của Công ty theo từng dự án, xác định rõ lợi nhuận và số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của từng dự án. Trên cơ sở đó áp dụng mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận phù hợp với lợi nhuận của từng dự án khi Công ty chuyển ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn CTLD Phú Mỹ Hưng thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1073/TCT/NV5 ngày 12/03/2002 của Tổng cục Thuế về việc thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!