Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1069/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với chi phí vận hành xe do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1069/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với chi phí vận hành xe

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 125 CT/DN1 ngày 29/1/2007 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc chính sách thuế đối với chi phí vận hành xe của các Dự án do Ban quản lý dự án 85 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Nghệ An tại công văn số 125 CT/DN1 nêu trên, công văn số 111/BQL-TC ngày 26/1/2007 của Ban quản lý dự án 85 (gửi kèm theo) thì việc sử dụng các ôtô của các dự án và chi phí vận hành xe sẽ do Ban quản lý quản lý. Nguồn kinh phí vận hành xe ôtô hình thành từ hợp đồng xây lắp và tư vấn (là một trong các hạng mục chi phí của hợp đồng) và sau khi công trình hoàn thành, Ban quản lý sẽ chuyển toàn bộ chứng từ chi để nhà thầu và tư vấn quyết toán dựa trên các hợp đồng đã ký kết.

Như vậy, khoản chi phí vận hành xe nêu trên thực chất là khoản chi hộ cho các nhà thầu, nhà tư vấn thực hiện các dự án do Ban quản lý trực tiếp quản lý trên cơ sở nguồn kinh phí vận hành xe ôtô đã được phê duyệt nằm trong kinh phí của dự án. Vì vậy, khoản chi phí vận hành xe này không phải hạch toán vào doanh thu chịu thuế GTGT, thuế TNDN của Ban quản lý theo quy định của pháp luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nghệ An được biết và hướng dẫn Ban quản lý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1069/TCT-PCCS ngày 20/03/2007 về chính sách thuế đối với chi phí vận hành xe do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217