Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1068/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1068/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/TCT-CS
V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 329/CV-CT ngày 25/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC và công văn số 15364/BTC-TCT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn đã đặt in trước năm 2010:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chung một số vướng mắc trong thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC (bản photo công văn kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

2. Về việc giao công đoạn “ra phim của mẫu hóa đơn” cho đơn vị khác thực hiện:

Tại khoản 4.b Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn như sau:

“b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp nhận in hóa đơn không được giao công đoạn “ra phim của mẫu hóa đơn” cho đơn vị khác thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC -BTC;
- Vụ TVQT (AC) (1);
- Vụ PC -TCT (2);
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1068/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224