Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10583/CT-TTHT năm 2015 về thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10583/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10583/CT-TTHT
V/v: Thuế tài nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất Tân Việt Xuân
Địa chỉ: 36/54 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0301693608

Trả lời văn thư ngày 15/10/2015 của Công ty về thuế tài nguyên, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/04/2010 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010 đến ngày 31/01/2014);

Căn cứ Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2014);

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm (Quyết định số 603/QĐ-TNMT-QLTN ngày 09/06/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất) có thực hiện khai thác nước giếng khoan để phục vụ hoạt đng sản xuất kinh doanh thì mức thuế suất thuế tài nguyên áp dụng cho nước giếng khoan trước ngày 01/02/2014 là 3%, kể từ ngày 01/02/2014 là 5%.

Đối với Tờ khai thuế tài nguyên tháng (Mu số 01/TAIN) tại chỉ tiêu số (2) “Tên loại tài nguyên” Công ty chọn mục “Nước dùng cho mục đích khác (Nước dưới đất)” để thực hiện kê khai thuế tài nguyên với thuế suất 5% kể từ tháng 02/2014 theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13. Đối với Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2014 (Mu số 02/TAIN), do tháng 01/2014 Công ty khai thác nước giếng khoan để phục vụ hoạt động sản xuất áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 3% theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 cho nên tại chỉ tiêu số (2) “Tên loại tài nguyên”, dòng thứ 1 của mục I “Tài nguyên khai thác” Công ty chn “Sử dụng nước dưới đất để phục vụ sản xuất (3%)” để thực hiện kê khai thuế tài nguyên tháng 1 với thuế suất là 3%, dòng thứ 2 Công ty chọn “Nước dùng cho mục đích khác (Nước dưới đất)” để thực hiện kê khai thuế tài nguyên từ tháng 02/2014 đến tháng 12/2014 với thuế suất là 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- KT2;

- P.PC;

- Lưu (TTHT, HC).
2693-6904463/15-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10583/CT-TTHT năm 2015 về thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226