Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1048/TCT/TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 08/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1048/TCT/TTr

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ BỘ TÀI CHÍNH SỐ1048/TCT/TTR VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vừa qua trong quá trình thực hiện công văn số 4892/TCT/TTr ngày 4/12/2001 của Tổng cục thuế về việc triển khai công việc tập huấn thanh tra thuế, một số địa phương đã có ý kiến phản ánh vướng mắc khi thực hiện xét hoàn thuế theo điểm 2b tại công văn này như: hầu hết các đơn vị không hạch toán riêng được nguyên liệu mua vào để sản xuất hàng xuất khẩu với bán nội địa, mặt khác đến nay cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu thức phân bổ thuế GTGT đầu vàop trong trường hợp không hạch toán riêng được đầu vào của hàng bán nội địa với hàng xuất khẩu v.v... dẫn đến việc hoàn thuế cũng khó khăn. Để áp dụng việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính, khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế, Tổng cục thuế hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu như sau:

Trường hợp trong tháng cơ sở kinh doanh có hàng hoá đã thực tế xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ hết có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được xét hoàn thuế theo tháng hoặc chuyến hàng (nếu xác định được thuế GTGT đầu vào riêng của từng chuyến hàng). Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ làm căn cứ lập hồ sơ hoàn thuế không phân biệt thuế GTGT đầu vào của hàng hoá bán nội địa hay xuất khẩu; riêng cơ sở lập hồ sơ hoàn thuế theo chuyến hàng phải chứng minh thuế GTGT của hàng xuất khẩu chưa được kê khai khấu trừ các kỳ kê khái trước (theo các tờ khai thuế GTGT các tháng trước) đồng thời phải tách riêng được thuế GTGT đầu vào của chuyến hàng xuất khẩn xin hoàn thuế riêng. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 10216 TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các địa phương biết thực hiện thay thế điểm 2b công văn số 4892 TCT/TTr ngày 4/12/2001; trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Tổng cục để tiếp tục hoàn thiện chính sách.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1048/TCT/TTr ngày 08/03/2002 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.783

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!