Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1040/TCHQ-GSQL về nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1040/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2134/HQLS-GSQL ngày 22/12/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp không xác định được năm sản xuất chiếc xe ôtô hiệu Mercedes Benz E200 của ông Phạm Văn Viên nêu tại công văn số 2134/HQLS-GSQL dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn ông Phạm Văn Viên liên hệ trực tiếp với cơ quan Đăng kiểm để xác nhận về năm sản xuất xe. Trên cơ sở xác nhận của cơ quan Đăng kiểm, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xem xét để cấp hoặc không cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe ôtô nêu trên theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1040/TCHQ-GSQL về nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217