Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1022 TCT/ĐTNN ngày 07/04/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định giá trị TSCĐ và trích khấu hao tài sản cố định

Số hiệu: 1022TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1022 TCT/ĐTNN
V/v xác định giá trị TSCĐ và trích KH TSCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Garden Plaza

Trả lời công văn số 053/CV-2004 ngày 10 tháng 3 năm 2004 của Công ty TNHH Garden Plaza về điều chỉnh quyết toán thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996, Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì: căn cứ vào tính chất của tài sản cố định trong doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi tiết hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp cho từng nhóm cho phù hợp. Việc phân loại của Công ty dẫn tới thay đổi tỷ lệ trích khấu hai tài sản cố định và tổng số tiền trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí Công ty phải đăng ký với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đảm bảo đúng quy định và chỉ được áp dụng mức mới (phù hợp với chế độ khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính) từ năm đăng ký. Các mức khấu hao ngoài khung quy định phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Riêng chi phí thành lập doanh nghiệp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 1062 TC/QĐ/CSTC, Điều 5 Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC, Điều 4 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên để được tính là tài sản cố định thì Công ty căn cứ vào thời điểm được tính mà lựa chọn thời gian khấu hao phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1022 TCT/ĐTNN ngày 07/04/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định giá trị TSCĐ và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177