Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1021/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 07/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1021/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1021 TCT/NV5 NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VẬN TẢI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 4085 CT/TN ngày 17/11/2001 của Cục thuế về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hoạt động vận tải hành khách thực hiện cơ chế khoán doanh thu và chi phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì Công ty liên doanh vận tải hành khách Quảng Ninh thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải thực hiện việc hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra phát sinh tại Công ty theo đúng quy định hiện hành của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn. Công ty phải lưu giữ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ phục vụ cho hoạt động vận tải để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hàng tháng Công ty thực hiện việc kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các tháng 7, 8, 9 năm 2001 lớn hơn thuế GTGT phát sinh đầu ra do phát sinh thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì Cục thuế hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty liên doanh vận tải hành khách Quảng Ninh thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1021/TCT/NV5 ngày 07/03/2002 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!