Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1016/TCT-CS về việc hoàn trả tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1016/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1016/TCT-CS
V/v: hoàn trả tiền thuế

Hà Nội, ngày 6  tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 2049/CT-THNVDT ngày 31/12/2007 về việc thoái trả tiền thuế đã nộp vào NSNN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế thì cơ quan thuế thực hiện hoàn trả trong trường hợp nộp thừa tiền thuế và người nộp thuế không còn nợ tiền thuế.

Theo đó, trường hợp của Ông Trần Thanh Vân, nếu thuộc diện được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất nhưng do lỗi của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Minh Hải, Ông đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất từ năm 1992 đến năm 2002 thì được coi là nộp thừa tiền thuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra cụ thể, nếu Ông Trần Thanh Vân không còn nợ các loại thuế khác thì phối hợp với cơ quan tài chính, kho bạc làm thủ tục hoàn trả số tiền thuế đã nộp thừa cho Ông Trần Thanh Vân theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1016/TCT-CS về việc hoàn trả tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41