Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1013/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TCT-DNNN
V/v Hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào kê khai chậm quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý và điều phối dự án (Bộ Tư pháp)
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 4398/BTP-BQLĐPDA ngày 27/12/1996 của Ban quản lý và điều phối dự án (Bộ Tư pháp) v/v hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án “hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật tại Việt Nam-giai đoạn III” nhưng kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét trường hợp Dự án “Hỗ trợ cải cách  tư pháp và pháp luật tại Việt Nam-giai đoạn III” của Bộ Tư pháp là dự án ODA không hoàn lại, do một số nguyên nhân khách quan, Ban quản lý và điều phối dự án chưa kê khai đúng thời hạn quy định (kê khai chậm quá 3 tháng) đối với một số hóa đơn GTGT đầu vào và ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo: đối với những hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 10 năm 2006, Ban quản lý và điều phối dự án được kê khai và giải quyết hoàn thuế GTGT.

Cục thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ, tính hợp pháp của các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong thời gian nêu trên theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và thực hiện hoàn thuế GTGT cho Dự án. Số thuế GTGT được hoàn Ban quản lý và điều phối dự án phải sử dụng đúng mục đích và thực hiện quyết toán nguồn vốn ODA theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý và điều phối dự án (Bộ Tư pháp), Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1013/TCT-DNNN ngày 14/03/2007 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn đầu vào kê khai chậm quá 3 tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!