Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1005/TCT-HT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1005/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1005/TCT-HT
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

Trả lời công văn số 596/TCTLTMB-KTTC ngày 5/11/2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khoản lãi suất trả cho người bán hàng.

Tại điểm 7 mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế GTGT: “Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó (không bao gồm lãi trả góp, trả chậm), không tính theo số tiền trả góp, trả chậm từng kỳ”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp trong hợp đồng mua bán hàng hoá của Tổng công ty với bên mua hàng theo phương thức hàng giao lọt lòng tàu mới thanh toán tiền, và phụ kiện hợp đồng thanh toán thêm khoản lãi chậm thanh toán do chậm rút hàng thì giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT của hàng hoá (không bao gồm khoản lãi chậm thanh toán do chậm rút hàng). Khoản lãi chậm thanh toán do chậm rút hàng này, đơn vị sử dụng chứng từ thu chi theo quy định.

2. Về khoản tiền bồi thường phát sinh tổn thất hàng hoá.

Tại điểm 1.23b mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: "Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hàng hoá xuất khẩu...".

Căn cứ quy định trên, đối với khoản tiền bảo hiểm gạo xuất khẩu do Công ty Bảo hiểm bồi thường cho Tổng công ty thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tổng công ty không phải lập hoá đơn GTGT đối với khoản tiền bồi thường không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Lương thực Miền Bắc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1005/TCT-HT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108