Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10048/BTC-CST về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10048/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10048/BTC-CST
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH DIC Việt Nam

Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nêu tại công văn số DICVN17/06/06 của Công ty TNHH DIC Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6.1.1, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; khoản 3, Phần I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC và hướng dẫn chi tiết tại điểm 5.2, 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH DIC Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, đến hết năm 2003 vẫn chưa được miễn thuế, giảm thuế (do chưa có thu nhập) thì kể từ ngày 01/01/2004, Công ty được hưởng ưu đãi trong thời gian còn lại như sau:

- Được miễn thuế trong 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo;

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động còn lại theo qui định tại Giấy phép đầu tư số 015GP-KCN-VS ngày 8/9/1998 do Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và phối hợp với cơ quan thtlể thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLKCN VN-Singapore;
- TCT, TCĐN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(2);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10048/BTC-CST về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


975
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78