Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1000/TCT-HT về việc chính sách thuế đối với bán tài sản thế chấp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1000/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1000/TCT-HT
V/v Chính sách thuế đối với bán tài sản thế chấp

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22/SHB - TGĐ ngày 26/01/2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội hỏi về việc xuất hoá đơn và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc thanh lý tài sản thế chấp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Tại Điểm 1.7, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn: ''Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam....'' thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, việc bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ của Ngân hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về kê khai nộp thuế TNDN: Theo quy định tại Điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: ''Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản'' thuộc các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN.

Như vậy hoạt động chuyển nhượng thanh lý tài sản thu hồi nợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội phải kê khai nộp thuế TNDN. Trường hợp thu nhập không lớn hơn chi phí thì không phát sinh thuế TNDN phải nộp (nhưng vẫn phải kê khai thuế theo quy định).

3. Về việc sử dụng hoá đơn: Theo quy định tại Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 (sửa đổi Điểm 1.8, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002) về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì khi chuyển quyền sở hữu tài sản, chủ tài sản phải xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế.

Trong trường hợp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội do việc chuyển quyền sở hữu tài sản là theo Quyết định của cơ quan thi hành án, không phải do chủ tài sản (ông Hiếu và bà Phương) bán nên không yêu cầu phía chủ tài sản xuất hoá đơn. Khi ngân hàng tiến hành chuyển nhượng tài sản cho ông Bùi Văn Tiến và bà Nguyễn Minh Nguyệt thì ngân hàng phải xuất hoá đơn GTGT (trên hoá đơn dòng thuế GTGT không phải ghi).

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1000/TCT-HT về việc chính sách thuế đối với bán tài sản thế chấp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.060
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222