Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 10/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Tài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT ngày 5/12/2013 của Cục Tài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảng về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Theo đó chi phí tư vấn giám sát thi công tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với Hợp đồng số 01/2010-TH của gói thầu số 12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà nghỉ 7 tầng - Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu, Quảng Ninh được ký kết giữa các bên quy định: Bổ sung hợp đồng trường hợp bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng; khối lượng công việc phát sinh tăng, giảm so với hợp đồng thì sử dụng hệ số được quy định trong hợp đồng đã ký (văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT). Vì vậy khi thay đổi chi phí nhân công và máy thi công của khối lượng công việc trong hợp đồng xây lắp thì không điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát gói thầu số 12.

Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư được quy định tại Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (nay là Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013). Trên cơ sở nội dung công việc về giám sát chất lượng thi công của chủ đầu tư theo quy định, chủ đầu tư ký kết hợp đồng tư vấn giám sát với nhà thầu tư vấn phù hợp với điều kiện năng lực và thẩm quyền trách nhiệm. Trường hợp các bên không mô tả công việc cụ thể của tư vấn giám sát như nêu tại văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT thì các bên phải cùng nhau trao đổi làm rõ nội dung của hợp đồng để thống nhất thực hiện.

Cục Tài chính và quản lý đầu tư căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251