Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc chỉ đạo công tác kê khai thống kê theo Chỉ thị số 657/TTg

Số hiệu: 0364-TM/QLTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 22/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0364-TM/QLTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 364-TM/QLTT NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KÊ KHAI THỐNG KÊ THEO CHỈ THỊ SỐ 657/TTg

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân,
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Đánh giá chung tình hình sau một tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 657/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16-TT/LB ngày 25/10/1996 của liên Bộ Thương mại - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Tư pháp - Tổng cục Thống kê ở các địa phương, Bộ Thương mại thay mặt liên Bộ đã có báo cáo số 170-TM/QLTT ngày 11-01-1997 gửi các địa phương.

Qua theo dõi triển khai thực hiện bước kê khai ở Hà Nội và một số địa phương, liên Bộ nhận thấy việc tiến hành kê khai chưa đạt yêu cầu như hướng dẫn tại Thông tư số 16-TT/LB của liên Bộ, thể hiện trên các mặt sau:

- Khi phát bản khai còn bỏ sót nhiều đối tượng thuộc điện phải kê khai, đặc biệt là các cá nhân kinh doanh (theo Nghị định số 66-HĐBT) ở những địa điểm kinh doanh tạm thời, nơi hẻo lánh, trong các khu tập thể dân cư; xóm ngõ và các hộ kinh tế gia đình (theo Nghị định số 29-HĐBT) nhất là ở các vùng có những ngành nghề phụ, truyền thống như sản xuất, chế biến, làm hàng thủ công.

- Chất lượng các bản kê khai quá thấp so với yêu cầu như: kê khai không đủ các nội dung trong bản khai, ghi các chỉ tiêu, mã số không đúng với yêu cầu của từng nội dung, các số liệu kê khai chưa sát với thực tế kinh đoanh của cơ sở, đặc biệt là các chỉ tiêu về vốn, doanh thu, lao động, thu nhập của các hộ kinh doanh kê khai đều rất thấp, không cơ sở thực tế, nhiều trường hợp chỉ tiêu doanh thu khai thấp hơn mức doanh thu tính thuế đã nộp trong năm, thậm chí còn ít hơn cả số thuế đã nộp và chi phí, đây là điều không thể chấp nhận.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của bước kê khai là hoạt động của các Tổ công tác kê khai ở phường, xã. Các Tổ công tác kê khai mới chỉ căn cứ vào các tài liệu hiện có của cơ quan Thống kê, cơ quan quản lý ĐKKD, cơ quan thuế để phát bản khai, chưa bám sát thực tế địa bàn từng thôn, ấp, bản, chợ, đường phố để phát bản khai đảm bảo không bỏ sót đối tượng kê khai. Các Tổ công tác chưa nắm vững mục đích yêu cầu của việc kê khai thống kê lần này hoặc do cách làm việc sơ sài qua loa, chưa bám sát cơ sở kinh doanh để hướng dẫn cụ thể hoặc chưa có những biện pháp nghiệp vụ, cơ sở lý lẽ để thuyết phục đối tượng kê khai đúng thực tế kinh doanh. Khi thu nhận bản khai các Tổ công tác cũng chưa làm tốt việc thẩm tra, soát xét các nội dung chỉ tiêu trong bản khai để phát hiện các sai sót, bất hợp lý trong các chỉ tiêu mà cơ sở đã kê khai.

Để kịp thời khắc phục tình hình trên đây, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của Chỉ thị số 657/TTg và Thông tư liên Bộ số 16-TT/LB đã đề ra, đồng thời qua kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện việc kê khai của thành phố Hà Nội, liên Bộ Thương mại - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Tư pháp - Tổng cục Thống kê yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ dạo chặt chẽ việc thực hiện bước kê khai ở địa phương như sau:

1. Đề cao trách nhiệm của các Tổ công tác kê khai phường, xã, đặc biệt phải bám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh vận động, giáo dục, thuyết phục và đấu tranh khi cần thiết để các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc kê khai, kê khai đúng với thực tế hoạt động kinh doanh của sơ sở, không bỏ sót đối tượng kê khai trên từng địa bàn.

2. Để tránh bỏ sót các cơ sở sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thuộc diện phải kê khai thống kê lần này, cần làm tốt các việc:

- Lập danh sách hoặc sơ đồ các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện kê khai thống kê hiện có theo từng cụm dân cư như đường phố, thôn, ấp, bản... và đối chiếu với các danh sách của các cơ quan Thống kê, cơ quan Thuế và cơ quan quản lý đăng kinh doanh cung cấp để không bỏ sót.

- Phối hợp chặt chẽ với những người phụ trách các cụm dân cư trên từng địa bàn như Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng bản, Ban quản lý chợ... để họ tham gia việc tổ chức kê khai hoặc giúp đỡ các Tổ công tác kê khai ở xã, phường hoạt động có hiệu quả.

3. Cần có sự đấu tranh, thuyết phục các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc kê khai sát với thực tế kinh doanh về các chỉ tiêu vốn, doanh thu, lao động, thu nhập. Nếu một trong các chỉ tiêu này cơ sở kê khai đều thấp so với thực tế kinh doanh thì các Tổ công tác căn cứ vào các số liệu doanh thu tính thuế hoặc mức thuế đã nộp của tháng cao nhất trong năm 1996 của cơ sở để đấu tranh thuyết phục và ghi xác nhận vào bản khai, dứt khoát không thống kê, không chập nhận doanh thu kê khai thấp hơn doanh thu đã tính thuế.

4. Khi thu nhận xác nhận bản khai, các Tổ công tác phải hết sức thận trọng, khách quan vì các bản khai và việc thẩm tra xác nhận bản khai của các Tổ công tác kê khai là cơ sở pháp lý cho việc đăng ký và đăng ký lại kinh doanh đối với từng cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh trong bước tiếp theo, đồng thời cũng là căn cứ quan trọng trong việc quản lý thu thuế đối với từng cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn trong năm 1997 và các năm tiếp sau. Nếu việc kê khai và xác nhận bản khai của các Tổ công tác kê khai xã, phường không được chỉ đạo và thực hiện tốt, các bản kê khai có chất lượng thấp sẽ ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ tiến độ triển khai, đến việc tổng hợp phân loại thống kê và kết quả kê khai thống kê chung sẽ không đạt yêu cầu. Vì vậy, khi các Tổ công tác tiến hành việc xác nhận, ký và đóng dấu bắt buộc phải soát xét kỹ các bản khai về các nội dung đã kê khai, về các ô mã đã ghi trong bản khai, đặc biệt là các chỉ tiêu về vốn, doanh số, thuế, lao động, thu nhập của cơ sở. Khi xác nhận bản khai cũng cần phải có sự thống nhất của các thành viên trong Tổ công tác kê khai, đặc biệt là của cán bộ thuế đang quản lý thu thuế đối với cơ sở kinh doanh. Các trường hợp kê khai không đúng yêu cầu, kê khai không sát với thực tế kinh doanh của cơ sở thì các Tổ công tác kê khai yêu cầu cơ sở kinh doanh phải kê khai lại hoặc đến tận cơ sở kinh doanh để trực tiếp hướng dẫn, thuyết phục cơ sở kinh doanh kê khai lại. Chỉ khi bản khai đạt yêu cầu rồi mới xác nhận, ký và đóng dấu vào bản khai. Các Tổ công tác và cá nhân xác nhận bản khai phải chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình. Liên Bộ sẽ cử cán bộ đến phúc tra việc thực hiện kê khai ở một số địa phương.

5. Bước kê khai hiện nay đã thực hiện được quá nửa thời gian. Vì vậy khi nhận được công văn này, Liên Bộ đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự chỉ đạo ngay về các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện, đồng thời các Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 657 của tỉnh, thành phố cần tổ chức các Đoàn kiểm tra để nắm và có sự hướng dẫn tại chỗ việc thực hiện công tác kê khai ở các quận, huyện và các Tổ công tác kê khai ở các xã, phường.

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chỉ đạo công tác kê khai thống kê theo Chỉ thị số 657/TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624
DMCA.com Protection Status