Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 02TCT/DNK về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 02TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 02TCT/DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 5668/CT-TTHT ngày 03/12/2004 của Cục thuế TP Đà Nẵng về việc trả lời chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chiết khấu: Tại Điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: hàng hóa dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Theo quy định trên Công ty thương mại dịch vụ Vĩnh Thành mua hàng hóa, bên bán hàng đã trừ tỷ lệ chiết khấu trên hóa đơn bán hàng thì hạch toán giá vốn hàng mua vào theo giá thực tế ghi trên hóa đơn (giá bán chưa có thuế).

2. Đối với hàng khuyến mại: Căn cứ vào chế độ kế toán hiện hành khi mua hàng cơ sở kinh doanh phải phản ánh trên sổ sách kế toán của đơn vị giá trị hàng hóa mua vào, bán ra theo số tiền ghi trên hóa đơn và số lượng hàng hóa bao gồm cả lượng hàng khuyến mại.

+ Trường hợp hàng hóa mua vào với số lượng lớn, cơ sở mua hàng được bên bán thưởng khuyến mại bằng hàng (hoặc bằng tiền) thì giá trị hàng khuyến mại được tính vào thu nhập khác.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng hóa để bán, khi mua hàng được bên bán xuất kèm cả hàng hóa khuyến mại để cơ sở bán hàng thưởng khuyến mại cho người mua khi mua hàng, cơ sở mua hàng chỉ là người nhận hộ để khuyến mại cho khách hàng thì hàng khuyến mại không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở mua hàng theo dõi trên sổ kế toán lượng hàng nhập, xuất khuyến mại. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện khuyến mại theo đúng quy định của bên giao hàng, khi bán hàng có kèm khuyến mại phải phản ánh trên hóa đơn theo quy định tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, nếu cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng theo quy định của bên giao hàng hoặc có khuyến mại nhưng không ghi trên hóa đơn thì hàng khuyến mại không được chấp nhận, giá trị hàng khuyến mại không đúng được xác định là thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Đà Nẵng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 02TCT/DNK về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163