Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2342/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2342/TCT-PCCS
v/v: biên lai thu phí, lệ phí hàng hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2342/TCT-PCCS NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Trả lời Công văn số 595/CHHVN-TC ngày 26/04/2005 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc biên lai thu phí, lệ phí hàng hải; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1, Mục A, phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí quy định: “Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí khác với mẫu chứng từ quy định chung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Thuế nhất trí để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện in biên lai thu phí, lệ phí hàng hải theo mẫu thống nhất chung do Cục Hàng hải thiết kế. Biên lai được in trên giấy khổ A4 có sẵn các-bon để các Cảng vụ khi nhận biên lai từ Cục Thuế có thể in qua máy vi tính.

2. Các chỉ tiêu sửa đổi so với mẫu của Cục Hàng hải Việt Nam:

- Từ biên lai dịch sang tiếng Anh là Receipt, không dùng từ Invoice như mẫu của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Bỏ chỉ tiêu các Khoản thu khác (Other fees).

- Bỏ chỉ tiêu Phí bảo đảm hàng hải (Biên lai thu phí bảo đảm hàng hải vẫn do Tổng cục Thuế in, phát hành).

3. Các Cảng vụ phải sử dụng, bảo quản biên lai thu phí, lệ phí hàng hải theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2342/TCT-PCCS

Hanoi, July 19, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON MARITIME CHARGE AND FEE RECEIPTS

To: Vietnam Maritime Administration

In reply to Vietnam Maritime Administration's Official Letter No. 595/CHHVN-TC of April 26, 2005, on maritime charge and fee receipts, the General Department of Taxation gives the following opinion:

1. Point 1, Section A, Part IV of the Finance Ministry's Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002, guiding the implementation of the provisions of law on charges and fees, provides that: "Where charge- and fee-collecting organizations or individuals wish to use charge and fee receipts different from the prescribed forms of vouchers, they must send written requests therefor to competent tax offices for settlement according to regulations."

According to the above-said provisions and at the proposal of Vietnam Maritime Administration, the General Department of Taxation agrees to permit provincial/municipal Tax Departments to print maritime charge and fee receipts according to the form set by Vietnam Maritime Administration. Receipts shall be printed on A4-size papers attached with carbon papers so that port authorities, when receiving the receipts from provincial/municipal Tax Departments, can print them out from computer.

2. Amended elements as compared to the form set by Vietnam Maritime Administration:

- The word "biên lai" is translated into English as "receipt" but not "invoice" as in the form set by Vietnam Maritime Administration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To annul the element "maritime safety guarantee charge" (maritime safety guarantee charge receipts shall still be printed and issued by the General Department of Taxation).

3. Port authorities must use and preserve maritime charge and fee receipts strictly according to the provisions of the Finance Ministry's Decision No. 30/2001/QD-BTC of April 13, 2001, promulgating the regime of printing, issuance, management and use of tax receipts.

The General Department of Taxation hereby notifies Vietnam Maritime Administration thereof for implementation.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công Văn của Tổng Cục Thuế số 2342/TCT-PCCS ngày 19 tháng 7 ngày 19/07/2005 về biên lai thu phí, lệ phí hàng hải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.143

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!