Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 666/VPCP-KGVX năm 2012 lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 666/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/VPCP-KGVX
V/v lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 

Về đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát (công văn số 214/VKSTC-V9 ngày 02 tháng 02 năm 2012, có gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 25 tháng 02 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4) QT.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 666/VPCP-KGVX năm 2012 lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117