Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 86/BTP-KHTC về khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 86/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 86/BTP-KHTC
V/v khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan THADS địa phương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Để có cơ sở phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc và hệ thống kho vật chứng cho khối thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020” trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2010, Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

Bộ yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng sở và kho vật chứng của đơn vị mình theo phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Công văn này.

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về Bộ ( Vụ Kế hoạch- Tài chính) trước ngày 05 tháng 4 năm 2010 bằng văn bản và bằng thư điện tử theo địa chỉ: Hoanm@moj.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị cần liên hệ với Phòng quản lý đầu tư XDCB, Vụ Kế hoạch - Tài chính, số máy 043.8431385 hoặc 043.8489127 để được giải đáp.

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT ( để đăng tải);
- Tổng cục THADS ( để biết);
- Lưu: VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Đức Chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 86/BTP-KHTC về khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.384

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241