Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4347/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4347/VPCP-KNTN
V/v giải quyết đơn khiếu tố của bà Phạm Thị Nhung (tỉnh Ninh Bình)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn của bà Phạm Thị Nhung (trú tại phố Yết Kiêu, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) do Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chuyển, tố cáo lãnh đạo thành phố Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về giải quyết đơn thư khiếu tố liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng bờ Tây sông Vân. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổng hợp kết quả việc giải quyết của các cơ quan hành chính và tư pháp đối với khiếu tố của bà Phạm Thị Nhung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo tới Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai) biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- ĐBQH Dương Trung Quốc (số 25 Tông Đản, Hà Nội)
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4347/VPCP-KNTN ngày 29/06/2009 về việc giải quyết đơn khiếu tố của bà Phạm Thị Nhung (tỉnh Ninh Bình) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.159

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!