Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3939/TCTHADS-NV2 năm 2018 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Số hiệu: 3939/TCTHADS-NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3939/TCTHADS-NV2
V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, ngày 26/11/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đã ký ban hành Quy chế số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS về việc phi hp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong công tác thi hành án dân sự.

Nội dung Quy chế gồm 03 chương, 16 Điều, quy định về trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, các trại tạm giam, trại giam và cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện; nội dung và phương thức phối hợp,... trong công tác thi hành án dân sự đối với đương sự thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế này, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao (i) tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đến Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức và người lao động của Cục; (ii) chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế; (iii) phối hợp với các cơ sở giam giữ đóng trên địa bàn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự đế được tháo gỡ, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TT Phan Chí Hi
ếu (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục VIII, BC
A (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để p/h);
- Lưu VT, NV2.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Lương Khôi

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3939/TCTHADS-NV2 năm 2018 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5