Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2425/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 13/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2425/VPCP-KNTN
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kiểm tra, xác minh khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc)

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1355/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xử lý sau kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem tại Dự án đầu tư Nhà máy nước BOO Thủ Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện khẩn trương ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6174/VPCP-KNTN ngày 08 tháng 9 năm 2009; không cần thuê chuyên gia để nghiên cứu và nêu ý kiến về các tranh chấp Hợp đồng EPC; chỉ đạo Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 4964/UBND-ĐTMT ngày 25 tháng 9 năm 2009;

- Giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam;
- Công ty Hyundai Rotem số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KNTN (3b), ĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2425/VPCP-KNTN ngày 13/04/2010 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kiểm tra, xác minh khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.667

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102