Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 110/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành: 13/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 110/BTP-KHTC
V/v đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 86/BTP-KHTC ngày 19 tháng 3 năm 2010 về việc yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Tuy nhiên, tính đến thời điển hiện nay đã có 40/63 đơn vị đã gửi báo cáo Bộ bằng hình thức văn bản, còn thiếu 23 đơn vị chưa gửi (trong đó có 01 đơn vị chưa lập đúng yêu cầu); 37/63 đơn vị đã gửi file báo cáo về Bộ, còn thiếu 26 đơn vị chưa gửi.

Để có số liệu làm cơ sở cho việc xây dựng đề án hệ thống trụ sở và kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Bộ yêu cầu các đơn vị có tên trong Phụ lục cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo của đơn vị mình và gửi về Bộ trước ngày 20 tháng 4 năm 2010. Nếu quá thời hạn trên mà các đơn vị vẫn không gửi đủ báo cáo về Bộ theo yêu cầu, Bộ sẽ không đưa các đơn vị đó vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015.

Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Cục CNTT ( để đăng tải);
- Lưu: VT,KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 110/BTP-KHTC ngày 13/04/2010 đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!