Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 983/VPCP-KGVX về việc vấn đề sữa kém chất lượng trên thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 983/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 19/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 983/VPCP-KGVX
V/v vấn đề sữa kém chất lượng trên thị trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông,
- Ban chỉ đạo 127 Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 79/BC-BYT ngày 10 tháng 02 năm 2009 về tình hình sữa kém chất lượng bán lẻ tại thị trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên toàn quốc, các báo nào đưa tin sai trong thời gian qua phải được nhắc nhở và thông báo ý kiến nhắc nhở của Bộ Thông tin và Truyền thông trên đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin khác.

2. Ban chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì triển khai các giải pháp khắc phục đồng thời xử lý kiên quyết việc sản xuất và bán các sản phẩm sữa kém chất lượng từ nay đến tháng 6 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

3. Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố lớn, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009

4. Ban chỉ đạo 127 Trung ương tổng hợp kết quả triển khai của các cơ quan và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH,
- Lưu VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 983/VPCP-KGVX về việc vấn đề sữa kém chất lượng trên thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233