Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 969/TTg-KGVX 2021 thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương

Số hiệu: 969/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 17/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thêm 16 tỉnh thành giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/7

Thủ tướng vừa có Công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

Theo đó, đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị  16/CT-TTg đối với các địa phương:

- Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện);

- Bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

- Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0h ngày 19/7/2021.

Xem chi tiết tại Công văn 969/TTg-KGVX ban hành ngày 17/7/2021.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/TTg-KGVX
V/v thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, căn cứ đề nghị của Btrưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chđạo:

1. Đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chthị s16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chthị 16) đối với các địa phương: cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tnh: Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện, bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tin Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, c Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Đối với tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên.

2. Các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chđo, phân công của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương đthực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16, chú ý bảo đảm ngun vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nht là đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu; đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng.

3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chthị 16, đồng thời lưu ý:

a) Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đu mi và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thng nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình vi gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định.

c) Quan tâm làm tt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

d) Bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tc giao thông.

đ) Căn cứ kết quả thực hiện Chỉ thị 16 trên từng địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả, phù hợp với tình hình.

4. Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưng ứng và nghiêm túc thực hiện Chthị 16, chra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Vic thực hiện Chỉ thị 16 không chlà trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyn lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng các bộ, ngành, đa phương tổ chức thực hiện, thay mặt Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vn đề cấp bách, phát sinh mi theo thẩm quyền.

6. Các Phó Thủ tướng, Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo và phân công của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH;
- Ủy ban v
các vn đ xã hội của QH;
- Ủy ban Trung ương M
t trn Tổ quốc VN;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống
dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;
- L
ưu: VT, KGVX (3) Q

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 969/TTg-KGVX
Re: the implementation of social distancing to prevent and control the pandemic in certain provinces and cities

Hanoi, July 17, 2021

 

To:

- Ministers, Ministerial-level agencies, Governmental agencies;
- People's Committees of provinces or central-affiliated cities.

In response to the complicated situation of the COVID-19 pandemic, as the goal of protecting and taking care of the people's health is first and foremost, according to the proposal of the Minister of Health and unanimous opinion of the Government Standing Committee, the Prime Minister Pham Minh Chinh directs as follows:

1. Concur to apply social distancing measures across the province and city in accordance with the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg (hereinafter referred to as Directive 16) to the following provinces/cities:  together with Ho Chi Minh City and  Binh Duong, Dong Nai provinces which have implemented the Directive, the following cities and provinces shall be supplemented: Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Long An , Vinh Long, Dong Thap, Ben Tre, Hau Giang, An Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau, Kien Giang.

The social distancing duration is 14 days.

The time to start applying social distancing measures to the above-mentioned additional provinces and cities shall be decided by the Presidents of the provincial People's Committees, but not later than 0:00 on July 19, 2021.

With regard to provinces and cities that are applying the social distancing measures before the date of this document, based on pandemic developments and results of pandemic prevention and control in the area, the President of provincial People's Committee shall proactively report to the competent authority before deciding to either continue implementing the existing social distancing measures or to extend the social distancing duration in the same manner as the additional provinces and cities mentioned above.

2. Ministries and central agencies, based on their assigned functions, tasks and powers, and the direction and assignment of the Prime Minister, proactively, closely, and effectively coordinate with local governments to strictly and effectively implement the Directive 16, ensure the supply of medical supplies, equipment, and human resources, especially medical staff, doctors, officials and health workers; ensure security, safety, social security, take care of the people's material and spiritual life, do not let any person lacks food, clothing or essentials; pay special attention to improving treatment efficiency, prioritizing resources for severe cases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Take drastic measures to eliminate the situation of “tight control outside but lax control inside”; clearly define the contact points and responsibilities of each agency, organization, individual and level of government, especially the political system at grass-roots levels, ensure centralized and unified leadership, and give timely commendation and strict disciplinary actions.

b) Strengthen inspection and supervision, urge the strict implementation of the directives of superiors, requirements pertaining to social distancing, especially the distance between person-to-person and family-to-family, and prevent mass gatherings as prescribed.

c) Pay attention to social security, especially ensuring timely and adequate supply of food, essentials for the people, especially for the poor, people who suffer hardships, people who lost their jobs due to the pandemic.

d) Maintain the level of peace and security as highest as possible; ensure the safe production and circulation of goods within the province/city with other provinces/cities; only authorize production and business operations of facilities that meet pandemic prevention and control requirements and laws; prevent oversupply or scarcity of goods, as well as traffic congestion.

dd) Based on the results of the implementation of Directive 16 in each province/city, the President of province/central-affiliated city shall promptly report the Prime Minister and the Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and modify the solutions to be effective and appropriate to the circumstances.

4. In the context of urgent prevention and control of the pandemic due to the new strain of Delta virus, which develops rapidly, strongly, unpredictably and under adverse conditions; with the goal of putting the people’s health and life first and foremost, the Prime Minister calls on the people and business community to promote the spirit of great national unity, self-reliance; share, support, respond and strictly follow the Directive 16, only go out of the house if absolutely necessary and strictly follow 5K message. The implementation of Directive 16 is not only a duty but also a right of every citizen, for the benefit of the community and the development of the country.

5. Designate Deputy Prime Minister Vu Duc Dam and the Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control to, in person, direct the heads of ministries, central authorities, and local governments to organize the implementation, and on behalf of the Prime Minister to solve urgent problems and newly arising issues within the competence.

6. Deputy Prime Ministers, members of the Government, and leaders of provinces/cities shall strictly follow the direction and assignment of the Prime Minister in pandemic prevention and control./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/07/2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.920

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!