Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 953/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 953/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức CardioStart (Hoa Kỳ) viện trợ cho Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 347/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Y tế tiếp nhận lô hàng gồm 19 trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng còn trên 80% so với giá trị sử dụng mới, do tổ chức CardioStart (Hoa Kỳ) viện trợ cho Trung tâm Tinh mạch - Bệnh viện E.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra kỹ chất lượng hàng viện trợ, bảo đảm chỉ tiếp nhận khi chất lượng trang thiết bị còn trên 80%; quản lý và sử dụng lô hàng viện trợ trên theo đúng mục đích và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- Bệnh viện E - Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 953/VPCP-QHQT ngày 18/02/2011 về tiếp nhận trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức CardioStart (Hoa Kỳ) viện trợ cho Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.412

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!