Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9130/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc Danh sách đợt 4 – các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Số hiệu: 9130/BYT-ĐTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9130/BYT-ĐTR
V/v: Danh sách đợt 4 – các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ chongười lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ lao động - thương binh và xã hội

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,

Bộ Y tế xin gửi tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội danh sách đợt 4 – các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

I. BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ CÔNG NHẬN BỆNH VIỆN ĐƯỢC KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI):

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

- Bệnh việc đa khoa Đồng Tháp.

II. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN:

- Bệnh viện Hồng Ngọc – Hà Nội.

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long - Hà Nội.

- Bệnh viện đa khoa Phú Thọ - Thành phố Hồ Chi Minh.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Thi Trung Chiến (để báo cáo);
- Cục Quản lý lao động nước ngoài-Bộ LĐTBXH (để biết);
- Lưu: VT, ĐTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9130/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc Danh sách đợt 4 – các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171