Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 890/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chưa có văn bản công bố những nước có dịch cúm gia cầm để cơ quan hải quan có cơ sở khi làm thủ tục

Số hiệu: 890/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 890/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 249/HQTP-NV ngày 23/01/2006 của Cục Hải quan TP. HCM về việc chưa có văn bản công bố những nước có dịch cúm gia cầm để cơ quan hải quan có cơ sở khi làm thủ tục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc theo dõi những nước đang có dịch cúm gia cầm, hoặc công bố hết dịch cúm gia cầm được thực hiện thường xuyên, liên tục và chỉ có cơ quan chuyên ngành thú y mới có đầy đủ thông tin này. Do đó, cơ quan thú y là cơ quan có trách nhiệm theo dõi danh sách những nước đang có dịch bệnh để thực hiện yêu cầu về tạm dừng nhập khẩu đối với hàng hóa có liên quan. Cơ quan hải quan chỉ có trách nhiệm hướng dẫn chủ hàng đăng ký kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ với cơ quan chức năng để có cơ sở làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HCM biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 890/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chưa có văn bản công bố những nước có dịch cúm gia cầm để cơ quan hải quan có cơ sở khi làm thủ tục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182