Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8870/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8870/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Nhóm điều phối không chính thức về HIV tại Việt Nam.

 

Về đề nghị tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 của Bộ Y tế (tờ trình số 885/TTr-BYT ngày 09 tháng 10 năm 2012); đề nghị dự Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia của Nhóm điều phối không chính thức về HIV tại Việt Nam (công thư ngày 09 tháng 10 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến:

1. Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và mời Nhóm điều phối không chính thức về HIV tại Việt Nam dự Lễ phát động.

2. Lãnh đạo Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Nhóm điều phối về công tác phòng chống HIV/AIDS.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: CA, LĐTBXH;
- UBND TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ;
- Điều phối viên thường trú LHQ tại VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Vụ QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) ĐHB.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8870/VPCP-KGVX tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ngày 05/11/2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!