Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 866/TY-DT về việc tiêm phòng bổ sung vắc xin cúm gia cầm cho một số đối tượng gia cầm theo đợt I/2009 do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 866/TY-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 866 /TY-DT
V/v: Tiêm phòng bổ sung vắc xin cúm gia cầm cho một số đối tượng gia cầm theo đợt I/2009

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố;
- Các Công ty cung ứng vắc xin cúm gia cầm H5N1.

 

Thực hiện Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc về duyệt bổ sung nội dung Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, giai đoạn III (2009-2010), Cục Thú y đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1/ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng bổ sung tại địa phương theo Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân dân để hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm phòng và chủ động tích cực tham gia thực hiện đầy đủ, có hiệu quả kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2009 và kế hoạch tiêm phòng bổ sung nêu trên; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đến tận thôn, ấp.

2/ Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện các nội dung sau:

- Tổng hợp và gửi văn bản về Cục Thú y để đăng ký số lượng vắc xin cần thiết để tiêm cho các đối tượng bổ sung;

- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin đầy đủ, kịp thời, đúng kỹ thuật.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho các đối tượng được bổ sung theo quyết định nêu trên;

- Báo cáo kết quả tiêm phòng đợt 1/2008 theo văn bản số 861/TY-DT ngày 28/5/2009 và kết quả tiêm phòng bổ sung.

- Xây dựng kế hoạch, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai giám sát sau tiêm phòng, giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm bằng nguồn ngân sách của địa phương theo văn bản hướng dẫn số 850/TY-DT ngày 13/6/2007; đồng thời chủ động phối hợp thực hiện giám sát bằng nguồn ngân sách Trung ương theo văn bản hướng dẫn số 487/TY-DT ngày 01/4/2009 của Cục Thú y.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- TT. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Lưu VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 866/TY-DT về việc tiêm phòng bổ sung vắc xin cúm gia cầm cho một số đối tượng gia cầm theo đợt I/2009 do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.097
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106