Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 866/ATTP-CĐT về việc trả lời các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành

Số hiệu: 866/ATTP-CĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Người ký: Hoàng Thủy Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 866/ATTP-CĐT
V/v Trả lời các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Nhận được Công văn số 3973/SYT-VSATTP ngày 14/7/2008 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc “Xin ý kiến các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có ý kiến về 4 nội dung mà Sở Y tế đề nghị như sau:

1. Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 về “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”, Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 không có cụ thể như thế nào là vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên có thể dựa vào một số nội dung như:

- Quy mô sản xuất, khả năng cung cấp sản phẩm của cơ sở.

- Tác động của sản phẩm ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Loại sản phẩm.

- Vi phạm một lần hay nhiều lần.

- Tần xuất sản xuất, sử dụng của cơ sở và cộng đồng.

- Quy định tại Điều 15 của Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế” để đánh giá mức độ vi phạm và đưa ra hình thức xử lý thích hợp.

2. Cơ sở vi phạm bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi đã khắc phục những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì việc cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 về “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”.

3. Khi cơ sở thay đổi loại hình doanh nghiệp mà địa chỉ sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, con người … không thay đổi thì:

- Cơ sở, doanh nghiệp có Công văn đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mới thay đổi về tên của loại hình doanh nghiệp kèm theo bằng chứng về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi đó đơn vị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ xét cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở.

- Đối với Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm không nhất thiết phải thay đổi ngay, đến khi hết hạn việc Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”.

4. Việc đóng dấu lên chữ ký và các phụ lục kèm theo văn bản chính thức được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 26 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; việc đóng dấu giáp lai với 2 văn bản, tài liệu chuyên ngành và Phụ lục kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 26 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP. Dấu được đóng vào khoản giữa mép phải của văn bản hoặc Phụ lục văn bản trùm lên một phần các tờ giấy; theo Mục III, 1, a của Thông tư số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế: Hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm bao gồm … <sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo>. Vì vậy, sản phẩm quảng cáo ghi trong bằng, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo là phụ lục kèm theo của Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Khi cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền có đóng dấu lên makét quảng cáo, kịch bản của đĩa hình kèm theo.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CĐT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Thủy Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 866/ATTP-CĐT về việc trả lời các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.345
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25