Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 82/TANDTC-VP năm 2020 báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid 19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 82/TANDTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Ngô Tiến Hùng
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/TANDTC-VP
V/v Báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid 19

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid 19 trong hệ thống Tòa án nhân dân, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch tại đơn vị mình, cụ thể như sau:

- Báo cáo các trường hợp thuộc diện F1 đến F4 có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid 19 tính đến thời điểm hiện tại. Báo cáo đề nghị gửi về Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trước 15h00 ngày 13/3/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

- Khi có bất kỳ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có triệu chứng ho, sốt, khó thở... không rõ nguyên nhân, và các trường hợp mới phát sinh nghi ngờ tiếp xúc với những người thuộc diện F0 đến F4 đề nghị báo cáo ngay về Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao để kịp thời có biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tòa án nhân dân tối cao;

- Đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid 19;

- Các đơn vị không báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid 19 đề nghị chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là một số nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid 19, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương triển khai trong đơn vị và báo cáo đầy đủ, nghiêm túc.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c Lê Hồng Quang PCA TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TL. CHÁNH ÁN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Tiến Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 82/TANDTC-VP năm 2020 báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid 19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80