Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8171/VPCP-QHQT tiếp nhận 06 xe cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8171/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8171/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận 06 xe cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7578/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 10 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp nhận 06 xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng chất lượng còn 80% so với giá trị sử dụng mới do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho Sở Y tế.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng, quản lý và sử dụng 06 xe ô tô cứu thương nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Ủy ban công tác về các TCPCPNN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, ĐP,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8171/VPCP-QHQT tiếp nhận 06 xe cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121