Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 212/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Ngày 15/03/2013 Bộ Giao thông vận tải có công văn số 2099/BGTVT-HTQT đề nghị thực hiện Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia đối với đối tượng là xe cứu thương qua lại biên giới được miễn giấy phép liên vận. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài:

Căn cứ các quy định tại Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia, Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải, các văn bản hướng dẫn liên quan và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn 2099/BGTVT-HTQT (gửi kèm) để thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải là xe cứu thương quy định tại Quyết định 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Vụ HTQT (Bộ GTVT) để biết;
- Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 212/GSQL-GQ3 ngày 22/03/2013 về thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!