Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7122/SYT-NVY về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7122/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Châu
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7122/SYT-NVY
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện Thành phố
- Các bệnh viện Quận/Huyện
- Các bệnh viện tư nhân trên địa bàn Thành phố
- Các Phòng Y tế Quận/Huyện

 

Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và nhằm đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập huấn, phổ biến Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn mình quản lý.

2. Có kế hoạch tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc kê đơn, bán thuốc theo đơn tại đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Phòng Y tế Quận/Huyện tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện các quy định về kê đơn và bán thuốc theo đơn tại tất cả các phòng khám tư nhân trên địa bàn mình quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị các đơn vị có báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung nêu trên về Sở Y tế trước ngày 15/12/2008 để được tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu Văn phòng Sở.
PVN, NTP  “110”

GIÁM ĐỐC    
BS. Nguyễn Văn Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7122/SYT-NVY về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


981
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77