Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6998/BYT-KCB về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6998/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 10/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6998/BYT-KCB
V/v Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các ngành

 

Ngày 30 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế thay thế cho Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999. Để đánh giá việc thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường có liên quan đến chất thải y tế tại các bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế ngành:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 và các quy định hiện hành có liên quan đến quản lý chất thải y tế.

- Tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý các bệnh viện vi phạm Quy chế Quản lý chất thải y tế;

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế của các bệnh viện trực thuộc (theo mẫu gửi kèm Công văn này).

- Chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc khẩn trương tiến hành đăng ký chủ nguồn thải (đối với tất cả các bệnh viện trực thuộc), chủ vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế (đối với các bệnh viện thực hiện vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế) theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo về Bộ Y tế tình hình đăng ký chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế đến thời điểm 15 tháng 10 năm 2008.

2. Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế nghiêm túc tổ chức thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế và các quy định hiện hành có liên quan, báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế của đơn vị mình (theo mẫu phiếu gửi kèm theo Công văn này); Khẩn trương tiến hành đăng ký chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc địa phương nơi bệnh viện đặt cơ sở.

3. Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 31 tháng 10 năm 2008:

- Đối với các sở y tế, trung tâm y tế ngành: báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế của các bệnh viện trực thuộc kèm theo các phiếu báo cáo chi tiết của từng đơn vị trực thuộc (theo mẫu phiếu gửi kèm).

- Đối với các bệnh viện trực thuộc: báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế và phiếu báo cáo chi tiết (theo mẫu phiếu gửi kèm).

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Phòng Nghiệp vụ - Pháp chế) – Bộ Y tế. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 3 2732273 máy lẻ 1703; Fax: 043 2732289;

email: ntkhoa.moh@gmail.com.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TS. Nguyễn Quốc Triệu – Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp chỉ đạo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Y tế dự phòng và Môi trường;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6998/BYT-KCB về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160