Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng, chống bệnh dại do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6970/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6970/UBND-VX
V/v Tăng cường phòng, chống bệnh dại

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin Truyền thông;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 5632/BYT-DP ngày 11/9/2013 của Bộ Y tế đề nghị UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh dại (xin gửi bản chụp kèm theo), UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 5632/BYT-DP ngày 11/9/2013; Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phòng chống dịch năm 2013 và chỉ đạo của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh dại, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng, chống bệnh dại do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37