Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 692/MT-LĐ thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Số hiệu: 692/MT-LĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Nguyễn Huy Nga
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/MT-LĐ
V/v Thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Công văn số 724/VTN ngày 13/10/2010 của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về việc đề nghị thẩm định và công nhận phòng khám bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện điểm b, khoản 7, mục IV Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp; căn cứ vào các kết luận tại Bản kê khai và thẩm định năng lực cán bộ, trang thiết bị của phòng khám bệnh nghề nghiệp Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế thông báo: Phòng khám bệnh nghề nghiệp của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, chế độ hiện hành của Nhà nước về khám bệnh nghề nghiệp.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Lao động TBXH;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;
- Viện YHLĐ&VSMT, Pasteur Nha Trang, Viện VSYTCC TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm YTDP, Trung tâm BVSKLĐ&MT các tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Lưu: VT, LĐ (2)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 692/MT-LĐ thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253