Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6665/TCHQ-GSQL về mẫu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6665/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6665/TCHQ-GSQL
V/v mẫu giấy chứng nhận ATTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

 

Ngày 16/12/2011, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội, thông báo về việc áp dụng mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới từ ngày 13/12/2011, đối với hàng hóa xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là văn bản liên quan đến quản lý chuyên ngành thực phẩm của các Bộ được quy định tại Luật An toàn thực phẩm (các Điều 62, 63 và 64), Tổng cục Hải quan xin gửi đến Quý Bộ văn bản kèm mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nêu trên của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ để Quý Bộ nghiên cứu, triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ;
(Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ
BỘ THỰC PHẨM, NÔNG NGHIỆP VÀ CHĂN NUÔI
TỔNG CỤC THỰC PHẨM VÀ KIỂM SOÁT CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Tên và Địa chỉ Nhà sản xuất  

2. Chứng nhận y tế Số:

 

4. Ngày và Số chấp nhận/đăng ký:

3. Tên và Địa chỉ Nhà xuất khẩu:

 

5. Địa điểm và Quốc gia của Nơi đến:

 

6. Tên và Địa chỉ Người nhận hàng:

7. Tên sản phẩm

8. Lô Số:

9. Ngày hết hạn:

10. Đơn vị trọng lượng tĩnh: (kg-lt/số)

11. Số lượng đóng gói bên ngoài

12. Trọng lượng tĩnh: (kg-lt)

13. Phương tiện vận tải:

14. Nhiệt độ lưu kho và vận tải (0C):

15. Cơ quan Hải quan Nơi xuất phát:

16. Quốc gia của sản phẩm nhập khẩu (đối với Sản phẩm nhập khẩu):

Công ty sản xuất/nhập khẩu sản phẩm, dự kiến xuất khẩu thông qua công ty xuất khẩu, phải chịu sự kiểm tra thông thường của Thanh tra thực phẩm của Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Chăn nuôi về các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh tối thiểu và pháp luật liên quan và khi cần thiết các mẫu từ sản phẩm sẽ được lấy và được phân tích bởi các Phòng thí nghiệm Quốc gia và các Phòng thí nghiệm kiểm soát thực phẩm tư nhân đã được chỉ định.

Chứng nhận được cấp bởi ……………………… Cục/Chi cục, vào ngày ………………. chứng nhận có giá trị đến ngày ………………………………………………

Chúng tôi xác nhận thông tin công ty ngày ………….., số: …………………

………………….. Cục/Chi cục Thực phẩm, Nông nghiệp và Chăn nuôi

Chữ ký Thanh tra thực phẩm

Dấu

Tên và Chữ ký

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6665/TCHQ-GSQL về mẫu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122