Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6506/BNN-KH về thẩm định chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6506/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 01/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6506/BNN-KH
V/v Thẩm định chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tân An về việc cấp kinh phí xuất kho hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia cho các tỉnh phòng chống dịch bệnh trên tôm (công văn số 174.10/CV-TA ngày 29/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 5/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia 121 tấn hóa chất sát trùng Chlorine và Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 2/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ 15 tấn Chlorine để hỗ trợ cho các tỉnh phòng trừ dịch bệnh trên tôm năm 2010.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Tân An đến nay đã thực hiện xuất xong dự trữ quốc gia là 136 tấn hóa chất Chlorine và đã giao hàng đến trung tâm các tỉnh. Tổng số chi phí phát sinh cho việc xuất hàng dự trữ quốc gia nói trên là 317.368.655 đồng.

Để hoàn trả kịp thời số kinh phí trên, giảm bớt khó khăn cho Công ty TNHH Tân An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Tân An;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6506/BNN-KH về thẩm định chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255